Ontsteltenis

Mevrouw, met ontsteltenis las ik het artikel in Margriet. Wat een pijn en verdriet voor U samen.
Mijn dochter is enige jaren geleden in het UMC opgenomen wegens “psychische klachten”. Naar jaren medicijngebruik en therapien kreeg zij een conversistoornis, dat wil zeggen: totale uitval. Naar opname (ook in de Eikenboom) werd geconstateerd dat zij nooit psychisch ziek is geweest. En ook , net als bij U liet de psychiater wekenlang niets van zich horen. Pas naar dat ik er op stond dat er nog eenmaal kontakt moest zijn belde zij terug !!!!!!!! Naar een laatste gesprek met mijn dochter zij zij dat zij steeds weer zo zou handelen, dus geen excuus voor alle verloren jaren!!!!!!! Mijn dochter moet haar leven weer opbouwen, gelukkig begint zij weer op de been te komen, maar het is nog zwaar naar een diagnose schitzofrenie !!!!!!!
Ik wens U heel veel sterkte in het verwerkingsproces, een kind verliezen is verschrikkelijk.

This entry was posted in Reacties. Bookmark the permalink.